Transfer de responsabilitate

Clean Recycle preia, prin Contract de Preluare Responsabilitate, obligatia ce revine agentilor economici, de a organiza activitatea de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje.

Beneficiile transferului de responsabilitate catre Clean Recycle:

Optimizarea costurilor.
Prin Contractul de Preluare a Responsabilitatii Clean Recycle optimizeaza costurile Dumneavoastra aferente indeplinirii obligatiilor legale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje. Tarifele practicate reflecta costurile de operare ale sistemului corelate cu prevederile legislatiei nationale privind colectarea, valorificarea si reciclarea ambalajelor din zona industrial-comerciala si din gospodariile populatiei precum si cu obligatiile privind dezvoltarea programelor nationale de informare si educare a consumatorilor si investitiile in infrastructura de colectare separata a deseurilor de ambalaje.

Sustenabilitatea sistemului si garantii ferme in indeplinirea obiectivelor de reciclare si valorificare.
Clean Recycle asigura indeplinirea obiectivelor de valorificare si reciclare ale operatorilor economici afiliati, obligandu-se prin contract sa plateasca eventualele penalitati datorate de acestia pentru neindeplinirea obligatiilor anuale de reciclare/ valorificare ale deseurilor de ambalaje transferate Prestatorului.

Tratament egal aplicat tuturor clientilor.
Clientii Clean Recycle au aceleasi drepturi si obligatii indiferent de statut, cota de piata, domeniu de activitate sau tip/cantitate de ambalaje introdusa pe piata.

RomaniaGermanHungary Call Now ButtonSUNA ACUM