Procesul reciclării în cadrul economiei circulare

Procesul reciclării în cadrul economiei circulare

În România, există o vorbă din popor care spune că toamna se numără bobocii. Octombrie este luna în care românii culeg recoltele îngrijite cu trudă de-a lungul anului.

Am fost în vizită la Clean Recycle SA să aflăm dacă proverbul se aplică şi în cazul organizaţiilor licenţiate care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului (OIREP).

Clean Recycle activează într-un domeniu cu potenţial crescut de conştientizare şi de îndrumare în procesul de reciclare şi valorificare a deşeurilor de ambalaje.

OIREP este un acronim nou introdus pe piaţa de profil  şi înlocuieşte acronimul OTR  (Organizaţii  care se ocupă cu Transferul Responsabilităţii).

Cum acest domeniu face parte integrantă din economia circulară, sintagma foarte des folosită în mediul de afaceri din România, l-am rugat pe domnul Cosmin Monda în calitate de Director General  al Clean Recycle SA să ne explice pe înţelesul tuturor ce înseamnă de fapt economia circulară.

Ştim cu toţii ce presupune economia circulară? Produsele fabricate pot avea un ciclu de viaţă şi un altul de reciclare. Economia circulară are trei ramuri: fabricarea unui produs (lansarea pe piaţă), punerea pe piaţă a produsului (ciclul de viaţă) şi valorificarea ambalajului care poate fi reciclat după consumarea produsului ambalat (ciclul de reciclare). Dar economia circulară presupune mai mult de atât şi abia aici mai este mult de lucrat la responsabilizare: partajarea, reutilizarea, repararea si renovarea materialelor şi produselor existente.

Clean Recycle SA a fost înfiinţată în anul 2017, în Bucureşti , din dorinţa de a se implica activ în procesul de responsabilizare a entităţilor implicate în procesul de reciclare.

În România se aplică principiul răspunderii extinse a producătorului, aşa cum este el definit în Legea 249/2015. Operatorii economici sunt responsabili să asigure gestionarea ambalajelor devenite deşeuri pe teritoriul naţional, după cum urmează:

a)operatorii economici care introduc pe piaţă produse ambalate sunt responsabili pentru deşeurile generate de ambalajele primare, secundare şi terţiare folosite pentru ambalarea produselor lor, cu excepţia ambalajelor de desfacere care sunt folosite pentru ambalarea, la locul de vânzare, a produselor pe care aceştia le introduc pe piaţa naţională;

b)operatorii economici care supraambalează produse ambalate individual în vederea revânzării/redistribuirii sunt responsabili pentru deşeurile generate de ambalajele secundare şi terţiare pe care le introduc pe piaţă;

c)operatorii economici care introduc pe piaţă ambalaje de desfacere sunt responsabili pentru deşeurile generate de respectivele ambalaje;

d)operatorii economici care dau spre închiriere, sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje, sunt responsabili pentru respectivele ambalaje.

Aceste obiective pot fi îndeplinite fie individual de către operatorii economici, fie prin intermediul organizaţiior licenţiate în preluarea responsabilităţii şi îndrumarea în procesul de reciclare şi valorificare a deşeurilor de ambalaje (OIREP).

Operatorii economici dezvoltă programe de voluntariat în privinţa reciclării responsabile, o dovadă în plus că suntem parteneri pe o piaţă  care începe să se maturizeze. Obiectivul comun (OIREP  – Operatori Economici – Reciclatori) pe termen mediu şi lung este să eficientizăm procesul de reciclare prin atingerea unui procentaj de valorificare a deşeurilor de minim 80% din totalul ambalajelor puse pe piaţa din România.Termenele sunt stabilite în conformitate cu legislaţia actuală şi, bineînţeles, prin alinierea la directiva europeană.

Sunt foarte multe lucruri de spus despre acest domeniu de avangardă, motiv pentru care ne-am gândit să aprofundam subiectul pe tot parcursul lunii octombrie, prin detalierea activităţilor pe care le desfaşoară organizaţiile de profil.

Share this post

RomaniaGermanHungary Call Now ButtonSUNA ACUM